Fumigasyon nedir, nasıl yapılır ?

Fümigasyon: Bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha  işlemidir.
FUMİGASYONUNUN AMACI NEDİR:
Fümigasyon her çeşit bitkisel ve hayvansal ürünler ve diğer materyalleri zararlı unsurlardan  arındırıp bu unsurların  zararını ve ürün kaybını önleyip ürünün sağlıklı hale gelmesini sağlamaktır.

FÜMİGASYON İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR:

– Fümigasyon operatör belgesine sahip olan kişiler tarafından yapılmalıdır.
-Fümigasyon uygulaması yapılacak alan bu işlem için uygun olamlıdır.Gaz      geçirmezlik,sızdırmazlık çok önemlidir.
-Gerekli araç ve gereçler eksiksiz olmalıdır.
-Kullanılacak fümigantın özellikleri ile, uygulama yapılacak ürün ya da materyalin yapısı iyi bilinmelidir.
-Ürüne en uygun olan fümigant  seçilmelidir.
-Fümigasyon şeklinin tesbitinde, zararlının türü, ürün ya da materyalin ve çevrenin ısısı, gazlanma süresi gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır.
– Fümigantlar zehirli olduklarından gerekli koruma önlemleri alınmalıdır. Gaz maskesi ve filtreler, eldivenler,gaz kaçağını tesbit edecek  ekipmanlar önemlidir.
-Zehirlenmelere karşı alınacak tedbirler önceden planlanmalıdır

-Hastahane ve İtfaiye telefon numaraları bilinmelidir.
-Fümigasyon işlemi boyunca sigara içilmemeli ve her hangi bir şey yenilmemelidir.
-Zemin tercihen şaplı beton olmalı. Toprak ise gazın sızmaması için taban kısmına kraft kağıdı ya da naylon konulmalıdır.
-Gerekli olduğunda kullanılacak vantilatör, aspiratör ve ısıtıcılar gibi fümigasyon sırasında kullanılacak aletler önceden çalıştırılıp kontrol edilmelidir.
-Fümigasyon sırasında ve sonrasında uyarıcı olması için, alanın görünebilen yerlerine tehlikeyi belirten uyarı levhaları konulmalı, personele gerekli uyarılar yapılmalıdır.
-Fümigasyon uygulaması sonunda zehirli kalıntılar yönetmeliğe göre toplanmalıdır.
– Fümigasyondan sonra resmi tutanak ve raporlar yazılmalıdır.